Όλα τα θέματα

+

Πώς να διαγράψετε όλα ή πολλαπλές τραγούδια/μουσική από το iPhone

Για κάθε χρήστη τραγούδια και η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι του iOS και για το ίδιο λόγο iPhone και άλλες διασύνδεση idevice χρησιμοποιούνται για να βεβαιωθείτε ότι η μουσική παίζεται και ο χρήστης παίρνει το καλύτερο και το αποτέλεσμα της τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό το σεμινάριο έχει γραφτεί για να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης παίρνει όλες τις γνώσεις και τις πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι τα τραγούδια διαγράφονται από το iPhone, και η καλύτερη μέθοδος υιοθετείται. Αυτό το σεμινάριο θα επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης παίρνει βαθιά γνώση, όταν πρόκειται για τη διαγραφή του τραγούδια και το σχετικό φαινόμενο με ευκολία και ικανοποίηση.

Μέρος 1. Πώς να διαγράψετε πολλαπλές τραγούδια από το iPhone

Μετά από διαδικασία πρόκειται να εφαρμοστεί όταν πρόκειται για το υποβληθεί ερώτημα για να βεβαιωθείτε ότι το χρειάζομαι γίνεται με ευκολία και ικανοποίηση:

 1. Το iTunes match είναι να απενεργοποιηθεί για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία αρχίζει:
 2. 2568335 9.jpg

 3. Ο χρήστης μπορεί επίσης να κρύψει και να επανεμφανίσετε το κατεβάσει μουσική σύμφωνα με την επιθυμία:
 4. 2568335 10.jpg

 5. Στη συνέχεια, ο χρήστης χρειάζεται να ανοίξετε την εφαρμογή μουσική:
 6. 2568335 11.jpg

 7. Swiping από δεξιά προς τα αριστερά θα αποκαλύψει τη δυνατότητα να διαγράψετε και χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κουμπί πιέζεται να διαγράψετε το τραγούδι και να τερματίσετε τη διεργασία πλήρως:
 8. 2568335 12.jpg

Μέρος 2. Πώς να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής από το iPhone

Η διαδικασία της διαγραφής playlist είναι κάπως παρόμοια με τη διαγραφή επιμέρους τραγούδια. Παρακάτω είναι μερικά από τα βήματα που πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω.

 1. Το iTunes match είναι να κλειθεί να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό:
 2. 2568335 9.jpg

 3. Το κατεβάσει μουσική μπορεί επίσης να είναι κρυμμένα και κρυφή ως ανά την επιθυμία:
 4. 2568335 10.jpg

 5. Η εφαρμογή της μουσικής είναι να δεθούν ανοικτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
 6. 2568335 11.jpg

 7. Ο χρήστης, στη συνέχεια, πρέπει να ανοίξετε την προβολή της λίστας αναπαραγωγής από παρακολουθήσεις περισσότερο στο κάτω μέρος και όταν αυτό γίνεται τότε swiping από δεξιά προς τα αριστερά θα οδηγήσει η επιλογή "Διαγραφή" που είναι να πιεστεί για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:
 8. 2568335 13.jpg

Μέρος 3. Πώς να διαγράψετε μουσική από το iPhone χρησιμοποιώντας iTunes

Για κάθε διασύνδεση iDevice iTunes είναι ένα σημαντικό μέρος, και για τον ίδιο λόγο είναι επίσης να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στο ύφος και την κατηγορία εάν τα παρακάτω βήματα είναι ακολούθησε om τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

 1. Το iTunes match είναι να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τη διαδρομή Ρυθμίσεις > iTunes και app καταστήματα > iTunes ταιριάζει με εναλλαγή μακριά:
 2. 2568335 9.jpg

 3. Το φαινόμενο της αυτόματης λήψης είναι επίσης να κλειθεί:
 4. Delete Music on Your iPhone Step 22 Version 2.jpg

 5. Το iTunes είναι να ξεκινήσει και το iTunes αγώνα από το σύστημα είναι επίσης πρέπει να απενεργοποιηθεί από εκεί, καθώς:
 6. Delete Music on Your iPhone Step 23 Version 2.jpg

 7. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει για να βεβαιωθείτε ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο με το σύστημα έτσι ώστε να ανιχνεύεται από το πρόγραμμα:
 8. Delete Music on Your iPhone Step 24.jpg

 9. Η καρτέλα "Σύνοψη" είναι στη συνέχεια να επιλεγούν εν προκειμένω να προχωρήσει περαιτέρω:
 10. Delete Music on Your iPhone Step 25.jpg

 11. Οι επιλογές που εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα είναι να επιλεγούν για να εκ των προτέρων:
 12. Delete Music on Your iPhone Step 26.jpg

 13. Η καρτέλα μουσική είναι στη συνέχεια για να έχετε πρόσβαση για να βεβαιωθείτε ότι αρχίζει η διαδικασία του πυρήνα:
 14. Delete Music on Your iPhone Step 27.jpg

 15. Το sync μουσική ραδιόφωνο κουμπί είναι στη συνέχεια να επιλεγούν:
 16. Delete Music on Your iPhone Step 28.jpg

 17. Η επιλογή που έχει αποδειχθεί στην παρακάτω εικόνα είναι στη συνέχεια και πάλι για να επιλέξετε:
 18. Delete Music on Your iPhone Step 28.jpg


 19. Ο χρήστης θα πρέπει στη συνέχεια να αποεπιλέξετε το περιεχόμενο που πρόκειται να αφαιρεθεί, και για τον ίδιο λόγο είναι επίσης να σημειωθεί ότι μόλις το κάνω αίτηση κουμπί είναι πατημένο το περιεχόμενο που δεν έχει ελεγχθεί θα διαγραφούν αυτόματα από τη συσκευή:
 20. Delete Music on Your iPhone Step 31.jpg

Μέρος 4. Πώς να διαγράψω τα τραγούδια από το iPhone χωρίς iTunes

Η διαδικασία είναι εύκολο σε σύγκριση με το iTunes μουσική και για τον ίδιο λόγο είναι επίσης να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα καλύτερα και τα υπερσύγχρονα βήματα που περιγράφονται παρακάτω ακολουθούνται για να κάνει τον αναγκαίο:

 1. Η διαδρομή πρέπει να ακολουθηθεί είναι ρυθμίσεις > μουσική για να ξεκινήσει η διαδικασία
 2. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7

 3. Ο χρήστης, στη συνέχεια, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το δείχνουν όλη τη μουσική και το iTunes ταιριάζει διαγράφεται περαιτέρω ενέργειες:
 4. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7

 5. Το μονοπάτι που τώρα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ρυθμίσεις > Γενικά > χρήση:
 6. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

 7. Όταν πιέζεται το κουμπί επεξεργασία θα επανέλθει η επιλογή "Διαγραφή" και ο χρήστης να πατήσετε το κουμπί, όπως απαιτείται για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί πλήρως:
 8. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

Μέρος 5. Πώς να διαγράψει αγορασμένη μουσική από το iPhone

Να διαγραφεί η αγορασμένη μουσική από το iPhone εκεί είναι καμία ειδική διαδικασία, και ο χρήστης μπορεί να σιγουρευτεί ότι η κανονική επεξεργασία που γίνεται για να βεβαιωθείτε ότι τα τραγούδια διαγράφονται. Η διαδικασία είναι ως εξής:

 1. Η διαδρομή πρέπει να ακολουθηθεί είναι ρυθμίσεις > Γενικές > μουσική για να ξεκινήσει η διαδικασία:
 2. Delete the Music from iPhone Settings

 3. Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει για να βεβαιωθείτε ότι το δείχνουν όλες η μουσική είναι ενεργοποιημένη για να βεβαιωθείτε ότι η αγορασμένη μουσική εμφανίζεται επίσης. Αν έχει αγοραστεί η μουσική από το iTunes στη συνέχεια το ματς iTunes είναι επίσης να είναι ενεργοποιημένη:
 4. Delete the Music from iPhone Settings

 5. Η διαδρομή στη συνέχεια πρέπει να ακολουθηθεί είναι ρυθμίσεις > Γενικά > χρήση να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό:
 6. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

 7. Το κουμπί "Επεξεργασία" στη συνέχεια είναι να πιεστεί για να βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Διαγραφή" έρχεται, και αφού έχει γίνει ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Τέλος πιέζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό, και αυτό επίσης ολοκληρώσει τη διαδικασία πλήρως:
 8. How to Delete Songs in the Music App in iOS 7 on iDevices

Μέρος 6. Πώς να διαγράψει iTunes μουσική από το iPhone

Η διαδικασία είναι, δηλαδή, που ακολουθούνται εν προκειμένω έχει μέλισσα εξηγείται πλήρως για να βεβαιωθείτε ότι το καλύτερο και το έργο αιχμής γίνεται εν προκειμένω. Παρακάτω είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο θέμα αυτό:

 1. Το τηλέφωνο είναι να συνδεθούν με το σύστημα και το iTunes είναι να δρομολογηθούν για να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης περαιτέρω προχωρά εν προκειμένω:
 2. Delete Songs from iTunes Step 1 Version 4.jpg

 3. Η καρτέλα τραγούδια είναι στη συνέχεια να πιεστεί για να βεβαιωθείτε ότι η μουσική του iTunes που συγχρονίζονται με το iPhone και όλα τα άλλα μουσικά εμφανίζεται επίσης:
 4. Τα τραγούδια του iTunes που έχει έχουν synched με το iPhone και πρέπει να διαγραφεί είναι στη συνέχεια να γίνει αναζήτηση για:
 5. Το πλήκτρο delete είναι στη συνέχεια να πιεστεί στο πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι το τραγούδι έχει διαγραφεί πλήρως:
 6. Delete Songs from iTunes Step 4 Version 2.jpg

 7. Η προτροπή θα ζητήσει ο χρήστης για να βεβαιωθείτε ότι αν το τραγούδι που πρόκειται να διαγραφεί πλήρως. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξετε "Διαγραφή επιλογή τραγούδι" για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία τελειώνει εδώ:
 8. Delete Songs from iTunes Step 5 Version 4.jpg

Κορυφή