> Κατάστημα > άδεια μελέτη

Μελέτη άδεια

Single-User άδεια

Εγκατάσταση του προγράμματος αποκτηθέντες στο πλαίσιο μια προσωπική άδεια Single-User περιορίζεται σε ένα ενιαίο προσωπικό υπολογιστή ανήκει από ή υπό τον έλεγχο του κατόχου της άδειας συν μία επιπλέον υπολογιστή που επίσης ανήκει από το δικαιοδόχο, π.χ.: έναν υπολογιστή στο σπίτι και ένα άλλο στο χώρο εργασίας, ή μια επιφάνεια εργασίας στο σπίτι και ένα φορητό υπολογιστή στο σπίτι. Ωστόσο, σε κάθε δεδομένη στιγμή μόνο ένα αντίγραφο του αγορασθέντος προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιούνται.

Για προσωπική χρήση:
Με προσωπική άδεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε μια επιχείρηση, ακαδημαϊκών, ή κυβέρνηση κι εσύ μόνο να προτίθενται να το χρησιμοποιήσει για χρήση ιδιωτικού ή απασχόληση και σε ακριβώς έναν υπολογιστή ανά άδεια. Και σας εμποδίζουν από την πώληση, τη διανομή ή τη λήψη άλλοι τρόποι για να αποφέρουν έσοδα άμεσα με την παραγωγή του λογισμικού.

Για ακαδημαϊκή χρήση:
Με ακαδημαϊκή άδεια, το XXX(website) προσφέρει εκπτώσεις σε φοιτητής ή εργαζόμενος σε ένα σχολείο ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την κυβέρνηση-run. Διαφορετικές επιλογές παραχώρησης αδειών χρήσης είναι διαθέσιμα για ακαδημαϊκή, ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική χρήση. Εμπορική χρήση απαγορεύεται.

Για εμπορική χρήση:
Με εμπορική άδεια, ένα φυσικό πρόσωπο να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε μια επιχείρηση, ακαδημαϊκών, ή η κυβέρνηση περιβάλλον. Εμπορικά τα άδεια στους χρήστες είναι απαλλαγμένες από τους περιορισμούς της χρήσης η παραγωγή του λογισμικού για εμπορικές χρήσεις, όπως πώληση, τη διανομή και άλλοι τρόποι για να αποφέρουν έσοδα άμεσα με την παραγωγή του λογισμικού.


Η πολλαπλή ʼδεια

Η άδεια χρήσης σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα για τα συγκεκριμένους αριθμούς των η/υ εξ ολοκλήρου μέσα την οικογένεια, οργανώσεις και corporation μέσα σε μία συγκεκριμένη καθορισμένη θέση (π.χ. office). Εσύ μπορεί να δεν δίνουν, μεταφορά πωλούν πολλών χρήστη άδεια αντίγραφα του προϊόντος μας, ούτε περιλαμβάνουν τα αντίγραφα αυτά σε, ή με τα προϊόντα που πουλάτε ή παραδώσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος οι χρήστες μπορεί να έχουν πρόσβαση το λογισμικό με οποιοδήποτε τρόπο που είναι βολικό? για παράδειγμα, με την πρόσβαση σε αντίγραφα αποθηκεύονται στους τοπικούς σκληρούς δίσκους ή τα αντίγραφα που είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές δικτύου.


Άδεια χρήσης Enterprise

Άδεια χρήσης Enterprise είναι ένα είδος λογισμικού συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης που παραχωρεί το δικαίωμα του αγοραστή να χρησιμοποιήσει το λογισμικό σε ένα δίκτυο σε ένα μόνο χώρο, με απεριόριστο αριθμό των τελικών χρηστών. Συνήθως αυτό το είδος της άδειας σας επιτρέπει να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε πολλούς υπολογιστές επί ενός τόπου και είναι πιο ακριβά από την αγορά ενός και μόνου αντιγράφου αλλά λιγότερο ακριβά από αγοράζοντας ένα αντίγραφο για κάθε υπολογιστή στο site. Μπορεί να υπάρξει ένα μέγιστο καθορισμένο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών τέλος.

Κορυφή