Όλα τα θέματα

+

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Αυτή είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον τελικό χρήστη, και Wondershare λογισμικό Co, ε.π.ε. και της θυγατρικής Wondershare λογισμικό (χ.κ.) Ltd, ο κύριος του έργου του προγράμματος ("Wondershare"), ο κύριος του έργου του προγράμματος ("Wondershare"), σχετικά με τη χρήση Wondershare προϊόντων ("λογισμικό"). Με την εγκατάσταση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

1. ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ
Wondershare ΠΕΛΑΤΗΣ χορηγεί με εσάς (φυσικό πρόσωπο) το ανακλητή, προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη δικαίωμα να εγκαταστήσει και να ενεργοποιήσει το λογισμικό σε δύο υπολογιστές χωρισμένους αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, εκτός αν έχετε αγοράσει μια εμπορική άδεια από Wondershare. Μοιράζομαι this λογισμικό με άλλα άτομα, ή επιτρέποντας άλλα άτομα να προβάλουν τα περιεχόμενα αυτού του λογισμικού, που είναι κατά παράβαση της παρούσας άδειας. Σας δεν μπορεί να διαθέσει το λογισμικό σε ένα δίκτυο, ή να με οποιονδήποτε τρόπο παρέχει το λογισμικό για πολλούς χρήστες, εφόσον πρώτα έχετε αγοράσει τουλάχιστον μια άδεια πολλών χρηστών από Wondershare.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
Το λογισμικό ανήκει από Wondershare και προστατεύονται από νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να αποκρύψει τις πληροφορίες ιδιοκτησίας, ετικέτες ή τα σήματα από το λογισμικό.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ
Δεν επιτρέπεται, και σας μπορεί να δεν επιτρέψουν σε άλλους να αναστρέψει τη λειτουργία (α), αποσυμπίληση, αποκωδικοποίηση, αποκρυπτογραφήσει, αποσυναρμολογήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο οφείλονται πηγαίου κώδικα, το λογισμικό? (β) να τροποποιήσετε, να διανείμετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του λογισμικού; (γ) αντίγραφο (εκτός από ένα εφεδρικό αντίγραφο), διανομή, δημόσιας προβολής, μεταδίδουν, πώληση, Ενοικίαση, μίσθωση ή άλλως εκμετάλλευσης του λογισμικού.

4. ΚΆΛΥΨΗ CD.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανομή του λογισμικού (εκτίμηση αντίγραφο μόνο) σε διάφορα CD καλύπτει δημοσιεύθηκε από συνδεδεμένες περιοδικά Wondershare. Ωστόσο ένα αντίγραφο του περιοδικού με CD απαιτείται να αποσταλεί σε Wondershare λογισμικό.

5. ΌΡΟΣ
Αυτή η άδεια ισχύει μέχρι να καταγγελθεί. Μπορείτε να το τερματίσετε ανά πάσα στιγμή με την καταστροφή της το λογισμικό, μαζί με τα αντίγραφά τους. Παρούσα άδεια παύει επίσης εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας. Μετά την καταγγελία, συμφωνείτε να καταστρέψουν το λογισμικό, μαζί με τα αντίγραφά τους.

6. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.
WONDERSHARE ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΕΝ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΟ ΑΠΌ ΣΦΆΛΜΑΤΑ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ WONDERSHARE ΑΡΝΕΊΤΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΡΊΤΩΝ. ΜΕΡΙΚΈΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΜΙΑ ΥΠΟΝΟΟΎΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΡΚΈΣΕΙ, Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΈΤΣΙ ΟΙ ΑΝΩΤΈΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ Ή ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΥΤΉ Η ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΈΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΟΜΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ ΣΕ ΑΡΜΌΔΙΟ.

7. ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΎ.
Σε περίπτωση ακυρότητας οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας άδειας, τα μέρη συμφωνούν ότι οι εν λόγω αναπηρίας δεν θίγει την εγκυρότητα της τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της άδειας χρήσης.

8. ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ.
ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ WONDERSHARE ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ ΓΙΑ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ Ή ΈΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΑΚΌΜΑ ΚΙ ΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ WONDERSHARE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΚΑΜΊΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΘΑ WONDERSHARE ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΞΊΩΣΗ, ΕΊΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΚΆΘΕ ΆΛΛΗ ΘΕΩΡΊΑ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΑΔΕΊΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΕΆΝ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ.

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΌΤΙ ΈΧΕΤΕ ΔΙΑΒΆΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΉΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ ΠΗΓΑΊΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΌΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΎΕΣΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΕΠΊΣΗΣ ΌΤΙ ΑΥΤΉ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΕΊΝΑΙ Η ΠΛΉΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΕΙ ΌΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ Ή ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΈΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΈΣ Ή ΓΡΑΠΤΈΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ.

Κορυφή