Όλα τα θέματα

+
ένα

Πώς να απεγκαταστήσετε Windows Media Player εντελώς;

Windows Media Player είναι το καλύτερο και το στοιχείο της κατάστασης προόδου των παραθύρων και για τον ίδιο λόγο που αυτό έχει ειρηνεύσει ο χρήστης από την έναρξη του το λειτουργικό σύστημα, αλλά μερικοί χρήστες είναι της άποψης ότι ο παίκτης είναι άχρηστο, καθώς υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες οι εξωτερικοί παράγοντες που λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο και να ξεπεράσουν τα Windows Media Player με κάθε τρόπο και ως εκ τούτου, εάν οποιοδήποτε παίκτη έχει έχουν εγκατασταθεί στη συνέχεια, ο χρήστης είναι μετά την αφαίρεση των Windows Media Player να μειώσει το φορτίο του συστήματος. Αυτό το σεμινάριο είναι όλα σχετικά με τις σχετικές μεθοδολογίες.

How to uninstall Windows Media Player completely

wondershare video converter ultimate

Μέρος 1: Είναι αδύνατο να απεγκαταστήσετε Windows Media Player

Είναι επίσης μια από τις καταστάσεις που είναι πολύ σημαντικό για όλους τους χρήστες που θέλετε να καταργήσετε το windows media player, πλήρως, αλλά δεν είναι σε θέση να το πράξει. Πριν από την αφαίρεση ή προσπαθείτε να καταργήσετε το windows media player, ο χρήστης πρέπει να πάρει μέχρι το σημείο ότι ο παίκτης έχει ενσωματωθεί μέσα στο λειτουργικό σύστημα ή με άλλα λόγια, ο παίκτης είναι ένα μόνιμο μέρος του συστήματος και ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να αφαιρέσετε καθόλου.

How to uninstall Windows Media Player completely

Ο παίκτης για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί σε όλα, και ως εκ τούτου, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο παίκτης είναι μόνο άτομα με ειδικές ανάγκες και ποτέ να αφαιρεθεί οριστικά. Τις σχετικές μεθοδολογίες είναι γενικές, όταν πρόκειται για vista παραθύρων, XP, 7 και όλες τις εκδόσεις των windows 8. Τις διασυνδέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο ωστόσο είναι διαφορετική και ως εκ τούτου, το τελευταίο μέρος του σεμιναρίου θα βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης παίρνει τα καλύτερα αποτελέσματα μετά την ανάγνωση το φροντιστήριο, εν προκειμένω, όπως οι μέθοδοι έχουν εξηγηθεί πλήρως και επομένως καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι τα βήματα που έχουν ενσωματωθεί ακολουθούνται με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε ο χρήστης ποτέ δεν παίρνει στο θέμα και παίρνει επίσης το πρόβλημα επιλυθεί ως το συντομότερο δυνατόν. Οι μεθοδολογίες που θα εξηγηθούν στο επόμενο μέρος της αυτό το σεμινάριο που σχετίζονται με τα Windows XP, Windows Vista, Windows 7 και Windows 8 και είναι, επίσης, να σημειωθεί ότι τα βήματα για όλους ο αναφέρθηκε OS εξηγούνται ξεχωριστά έτσι ώστε ο χρήστης ποτέ δεν παίρνει στο πρόβλημα στην ανάγνωση και τα μέτρα εφαρμογής πλήρως.

Μέρος 2: Απενεργοποίηση Windows Media Player στα windows XP

Αυτό είναι που πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτό έχει μερικά απλά βήματα που πρέπει να ακολουθηθεί για να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης είναι ειρηνεύσει και για τον ίδιο λόγο, κάθε βήμα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθούνται κατά σειρά εμφάνισης και για τον ίδιο λόγο είναι το πιο απλό οδηγό που μπορούν να ακολουθηθούν για να πάρει την εργασία γίνοντη ιόντων κατηγορία και το ύφος :

1. ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί ως διαχειριστής για να βεβαιωθείτε ότι αντιμετωπίζει χωρίς σφάλμα κατά την εγκατάσταση:

How to uninstall Windows Media Player completely

2. το μονοπάτι που είναι στη συνέχεια να ακολουθηθεί είναι το μενού Έναρξη > Πίνακας ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. η προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων θα πρέπει στη συνέχεια να κάνει κλικ για να βεβαιωθείτε ότι αυτή η σχετική ιστοσελίδα κοιτάζεται βιαστικά και παρουσιάζονται τα συνολικά προγράμματα:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. το media player είναι στη συνέχεια να αφαιρεθεί για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι απενεργοποιημένη και το ζήτημα έχει επιλυθεί πλήρως:

How to uninstall Windows Media Player completely

Μέρος 3: Απενεργοποίηση Windows Media Player στα παράθυρα 7

Για να βεβαιωθείτε ότι η διεξαγωγή της διαδικασίας σε πλήρες με τον καλύτερο τρόπο που καλό είναι να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που αναφέρθηκαν εντός τον οδηγό ώστε να χρειώδης γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θα επίσης βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης παίρνει ποτέ στο θέμα και το συναφές πρόβλημα είναι επίσης επιλυθεί μέσα σε κανέναν χρόνο καθόλου. Ο χρήστης θα πρέπει επίσης να είστε βέβαιος ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολο να ακολουθήσει και προκειμένου να πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τη σειρά των βημάτων φυλάσσεται ίδια προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας σε σχέση με αυτό το θέμα.

1. το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθηθεί στο θέμα αυτό είναι έναρξη > Πίνακας ελέγχου > πρόγραμμα και χαρακτηριστικά

How to uninstall Windows Media Player completely

2. η επόμενη διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί στο επόμενο παράθυρο είναι δυνατότητες πολυμέσων > Windows Media Player και το πλαίσιο ελέγχου που είναι ενάντια στην επιλογή είναι να τεθούν εκτός λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι το σφάλμα ζητά όπου ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα ναι πιέζεται:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. το σύστημα είναι στη συνέχεια να γίνει επανεκκίνηση για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία τελειώνει στο ακέραιο.

Μέρος 4: Απενεργοποίηση Windows Media Player Vista παραθύρων

Το Windows Media Centre αντί Windows Media Player είναι να τεθούν εκτός λειτουργίας για να πάρει το επιθυμητό να γίνει όταν πρόκειται για vista παραθύρων. Για το λόγο αυτό η διαδικασία έχει ως εξής:

1. η διαδρομή είναι πάλι το μενού "Έναρξη" > Πίνακας ελέγχου

How to uninstall Windows Media Player completely

2. ο χρήστης θα πρέπει στη συνέχεια να κάνετε κλικ το πρόγραμμα να πάρει τη μετάβαση με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και για να βεβαιωθείτε ότι η σωστή διαδικασία ακολουθείται ως προς αυτό:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. η καρτέλα του στροφή windows χαρακτηριστικά ή απενεργοποίηση είναι στη συνέχεια να επιλεγούν:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. η επιλογή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων πολυμέσων είναι στη συνέχεια να κάνετε κλικ:

How to uninstall Windows Media Player completely

5. ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του windows media center στη συνέχεια είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή απενεργοποιημένο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι πλήρης:

How to uninstall Windows Media Player completely

Μέρος 5: Απενεργοποίηση Windows Media Player στα windows 8

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες στα windows 8 μετά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί:

1. ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου από το μπαρ πλευρά της επιφάνειας εργασίας:

How to uninstall Windows Media Player completely

2. ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση το χαρακτηριστικό γνώρισμα προγραμμάτων εντός του πίνακα ελέγχου:

How to uninstall Windows Media Player completely

3. Ενεργοποίηση δυνατοτήτων των windows ή μακριά στη συνέχεια να επιλέγεται για να βεβαιωθείτε ότι προχωρά η διαδικασία:

How to uninstall Windows Media Player completely

4. σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πολυμέσων ο χρήστης πρέπει να αποεπιλέξτε το πλαίσιο κατά το windows media player:

How to uninstall Windows Media Player completely

5. Εάν το σφάλμα ζητά ο χρήστης πρέπει να πατήστε Ναι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως:

How to uninstall Windows Media Player completely

Κορυφή